Szczegóły

Tytuł artykułu

BDD-based decompositions of multiple output logic functions

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 54

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Binary Decision Diagrams ; decomposition ; FPGA

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

489-498

Data

2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2006; vol. 54; No 4; 489-498
×