Szczegóły

Tytuł artykułu

Pitch shifter based on complex dynamic representation rescaling and direct digital synthesis

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 54

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

pitch shifter ; complex instantaneous frequency ; direct digital synthesis

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

499-504

Data

2006

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2006; vol. 54; No 4; 499-504
×