Szczegóły

Tytuł artykułu

Defect states in the CIGS solar cells by photocapacitance and deep level optical spectroscopy

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2005

Wolumin

vol. 53

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

solar cells ; CIGS ; photocapacitance ; deep levels

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

157-161

Data

2005

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2005; vol. 53; No 2; 157-161
×