Szczegóły

Tytuł artykułu

Spectrophotometric analysis using poly(dimethylsiloxane) microfluidic detectors

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2005

Wolumin

vol. 53

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

poly(dimethylsiloxane) ; polymer optical fibres ; microfluidic structures

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

163-165

Data

2005

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2005; vol. 53; No 2; 163-165
×