Szczegóły

Tytuł artykułu

Differences between liquid and gas transport at the microscale

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2005

Wolumin

vol. 53

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

liquid and gas transport ; microscale

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

301-316

Data

2005

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2005; vol. 53; No 4; 301-316
×