Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical simulation of multiple species detection using hydrodynamic/electrokinetic focusing

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2005

Wolumin

vol. 53

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Species detection ; electrophoresis ; hydrodynamic/electrokinetic focusing ; microfluidics

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

325-334

Data

2005

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2005; vol. 53; No 4; 325-334
×