Szczegóły

Tytuł artykułu

Discussion of recent developments in hybrid atomistic-continuum methods for multiscale hydrodynamics

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences

Rocznik

2005

Wolumin

vol. 53

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

hybrid atomistic-continuum method ; multiscale

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

335-342

Data

2005

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2005; vol. 53; No 4; 335-342
×