Szczegóły

Tytuł artykułu

Constrained controllability of semilinear systems with multiple delays in control

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 52

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

controllability ; nonlinear control systems ; semilinear control systems ; constrained controls ; delayed control systems

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

25-30

Data

2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2004; vol. 52; No 1; 25-30
×