Szczegóły

Tytuł artykułu

Thick-film gas microsensors based on tin dioxide

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 52

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

thick-film ; gas sensor ; tin dioxide ; catalyst ; selectivity ; sensitivity ; conduction mechanism

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

37-42

Data

2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2004; vol. 52; No 1; 37-42
×