Szczegóły

Tytuł artykułu

Facies anatomy of a progradational submarine channelized lobe complex: semi-quantitative analysis of the Ropianka Formation (Campanian–Paleocene) in Hucisko Jawornickie section, Skole Nappe, Polish Carpathians

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 69

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Deep-marine turbidites ; Depositional lobes ; Submarine channels ; Dynamic stratigraphy ; Facies analysis ; Markov-chain analysis

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

111-141

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2019.03.22

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0001-5709

Źródło

Acta Geologica Polonica; 2019; vol. 69; No 1; 111-141
×