Szczegóły

Tytuł artykułu

Multiple-input floating-gate MOS transistor in analogue electronics circuit

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 52

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

floating-gate MOSFET ; analogue amplifier ; voltage controlled resistor ; multiple-input operational amplifier

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

251-256

Data

2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2004; vol. 52; No 3; 251-256
×