Szczegóły

Tytuł artykułu

On dual approach to piecewise-linear elasto-plasticity. Part I: Continuum models

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 52

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

imposed displacements ; energy principles ; mathematical programming

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

329-343

Data

2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1917

Źródło

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences; 2004; vol. 52; No 4; 329-343
×