Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzje: Lew Szestow, "Dziennik myśli. Pochwała głupoty", przełożyła z języka rosyjskiego, wstępem i przypisami opatrzyła Anna Woźniak, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2018, ss. 135

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2019

Wolumin

vol. LXVIII

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

189-194

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2019.03.28

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744

Źródło

Slavia Orientalis; 2019; vol. LXVIII; No 1; 189-194

Rada naukowa

Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Indeksowanie w bazach

Slavia Orientalis jest notowana i indeksowana w bazach:


- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)


×