Details

Title

Sprawozdanie: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Поэтика текста (Twer, 26–27 stycznia 2018 r.)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2019

Volume

vol. LXVIII

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

198-201

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.03.28

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0037-6744

Source

Slavia Orientalis; 2019; vol. LXVIII; No 1; 198-201
×