Szczegóły

Tytuł artykułu

An analysis of variation of geomagnetic field parameters upon applying the theory of covariance functions

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 26

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

geomagnetic field parameters ; covariance function ; quantization interval

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

363-376

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2019.06.25

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/mms.2019.128364 ; ISSN 0860-8229
×