Szczegóły

Tytuł artykułu

Fenomenologia z problemami. (Główne problemy współczesnej fenomenologii, red. J. Migasiński, M. Pokropski, Warszawa 2017)

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2019

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

203-212

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Data

2019.06.24

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

DOI: 10.24425/pfns.2019.128385 ; ISSN 1230-1493

Źródło

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2019; No 2; 203-212
×