Szczegóły

Tytuł artykułu

Il mito di Orfeo nel Secondo dopoguerra tra Italia e Polonia

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2019

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Orpheus ; Eurydice ; myth ; memory ; laughter

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

165-172

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2019.06.06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/kn.2019.128388 ; ISSN 0023-5911

Źródło

Kwartalnik Neofilologiczny; 2019; No 2; 165-172
×