Szczegóły

Tytuł artykułu

Dal polilogo al monologo nell’italiano parlato: la base pragmatico/prosodica del bi-/multi-dialogo e la sua declinazione monologica in testi narrativi e descrittivi

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2019

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Language into Act Theory ; Spoken Italian ; Illocution ; Information Structure ; Prosody

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

341-352

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2019.06.06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/kn.2019.128408 ; ISSN 0023-5911
×