Szczegóły

Tytuł artykułu

Una lingua silenziosa: immaginare il dialetto negli scritti di Elena Ferrante

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2019

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Ferrante’s novels ; Italian and Dialect ; Women writings ; Metalinguistic gloss ; Naples sounds

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

385-398

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2019.06.06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/kn.2019.128413 ; ISSN 0023-5911
×