Details

Title

The Role of Big Cities in Social and Economic Development of Poland – Poznań Reflections

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 186 Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Authors

Keywords

agglomerations ; big cities ; Poznań ; regional development ; regional policy

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

129-143

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.01.02

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×