Szczegóły

Tytuł artykułu

Zasoby przestrzeni publicznej w miastach polskich na tle miast europejskich

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 271

Autorzy

Słowa kluczowe

public space ; public space resources ; urban space ; spatial structure ; GIS

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

93-124

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 271; 93-124
×