Szczegóły

Tytuł artykułu

Śródmiejskie wędrówki wiernych (churching) jako nowa perspektywa badań życia miasta

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 271

Autorzy

Słowa kluczowe

churching ; life of a city ; place ; old town ; parish ; church ; Poznań

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

125-150

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 271; 125-150
×