Szczegóły

Tytuł artykułu

Zróżnicowanie krajowej przestrzeni gospodarczej w świetle miernika syntetycznego

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

synthetic indicator ; structure of a synthetic indicator ; employment ; fixed assets ; gross domestic product ; economic operators

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

13-26

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 272; 13-26
×