Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ instrumentów terytorialnych na rozwój partnerstw wewnątrz- i międzysektorowych w Polsce

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

territorialization ; partnership ; public management ; public policy and instruments ; co-operation

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

27-41

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 272; 27-41
×