Szczegóły

Tytuł artykułu

Znaczenie klastrów dla gospodarki regionu

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

cluster based policy ; cluster ; regional development ; spillover effect ; externalities

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

54-64

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×