Szczegóły

Tytuł artykułu

Procesy rozwoju szkolnictwa wyższego w układach regionalnych w Polsce – według województw w latach 2009–2016

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

university education ; knowledge-based economy ; human capital ; fields of study

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

94-112

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.29

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 272; 94-112
×