Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmiany w sieci szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego w latach 2000–2016

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

network of schools ; primary school ; school in rural areas ; small school ; school liquidation

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

113-124

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 272; 113-124
×