Szczegóły

Tytuł artykułu

Partycypacja społeczna a kształtowanie kierunków rozwoju miasta

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

social participation ; directions of city development ; inhabitants’ activity ; answering city for inhabitants’ needs

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

127–136

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 272; 127–136
×