Szczegóły

Tytuł artykułu

Tereny poeksploatacyjne a puste przestrzenie na przykładzie Katowic

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

post-mining areas ; empty spaces ; urban voids ; functions in the city

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

243-253

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 272; 243-253
×