Szczegóły

Tytuł artykułu

Removal of chromium and strontium from aqueous solutions by adsorption on laterite

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 45

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

adsorption ; isotherms ; chromium ; strontium ; laterite

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

11-20

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

30.08.2019

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/aep.2019.128636 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Źródło

Archives of Environmental Protection; 2019; vol. 45; No 3; 11-20
×