Szczegóły

Tytuł artykułu

Cleaning of pesticides from aqueous solution by a newly synthesized organoclay

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 45

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

adsorption isotherms and kinetics ; 1-methyl-di-octyl-1 phenyl ammonium iodide ; toxic compounds ; organoclay

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

21-30

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

30.08.2019

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/aep.2019.128637 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×