Szczegóły

Tytuł artykułu

Potential of biogas production from animal manure in Poland

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 45

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

environmental protection ; anaerobic digestion ; methane ; animal waste ; biogas potential

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

99-108

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

30.08.2019

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/aep.2019.128646 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Źródło

Archives of Environmental Protection; 2019; vol. 45; No 3; 99-108
×