Szczegóły

Tytuł artykułu

Rewitalizacja lokalnych centrów miejskich na przykładzie Dębnik i Podgórza – historycznych przestrzeni

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

local centre ; public space ; urban form

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

285-300

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 272; 285-300
×