Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozproszenie zabudowy mieszkaniowej a dostępność do usług rynkowych i publicznych

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

residential housing ; market services ; public services ; dispersion ; accessibility

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

303-315

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 272; 303-315
×