Szczegóły

Tytuł artykułu

Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

Ojców National Park ; national park buffer zone ; protected area ; landscape protection ; local development ; local architecture

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

344-355

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×