Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie statystycznej kontroli jakości w ocenie działalności Oczyszczalni Ścieków „Kujawy” w Krakowie

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

wastewater management ; efficiency of work ; reliability of the purifying process ; control charts ; sewage treatment plant

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

382–391

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 272; 382–391
×