Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola krajobrazu w zarządzaniu wizerunkiem jednostki terytorialnej

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

landscape ; image ; landscape exposure ; city ; mental maps

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

392-400

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 272; 392-400
×