Szczegóły

Tytuł artykułu

Przestrzenie komemoratywne i ich analiza krajobrazowa w odniesieniu do wybranych przykładów pomników

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

Commemorative space ; memoring ; genius loci ; phenomena ; identity

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

401-419

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2018; No 272; 401-419
×