Szczegóły

Tytuł artykułu

Zarys historii i działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – w 60-lecie istnienia

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

economic geography ; Cracow University of Economics ; scientific and didactic staff ; scientific achievements ; university structure

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

423-437

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×