Szczegóły

Tytuł artykułu

Glucose-6-phosphate dehydrogenase, glutathione peroxidase, total glutatione and reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate in milk cells of subclinical mastitic cows

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

subclinical mastitis ; milk cell ; glucose-6-phosphate dehydrogenase ; glutathioneperoxidase ; NADPH

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

271-278

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.07.01

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.129216 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 2; 271-278
×