Szczegóły

Tytuł artykułu

Pharmacokinetics of diclofenac sodium injection in swine

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

diclofenac sodium injection ; pharmacokinetics ; bioavailability ; swine ; HPLC

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

423-426

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.07.01

Typ

Short communication

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.129217 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 2; 423-426
×