Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of genistein on the gene expressions of androgen generating key enzymes StAR, P450scc and CYP19 in rat ovary

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

genistein ; steroidogenic acute regulatory protein ; side-chain cleavage enzymes ; cytochrome P450 aromatase ; rat ovary

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

279-286

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.07.01

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.129218 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 2; 279-286
×