Szczegóły

Tytuł artykułu

Metabolic and tissular effects of artemisinin supplemented diets in broiler chicken

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

artemisinin ; chickens ; toxicity ; biochemistry ; histology

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

297-304

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.07.01

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.129220 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 2; 297-304
×