Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of bovine follicular fluid on thawed bovine spermatozoa – assessment by CASA system and flow cytometry

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

bovine follicular fluid ; spermatozoa ; CASA ; flow cytometry

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

305-312

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.07.01

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.129221 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 2; 305-312
×