Szczegóły

Tytuł artykułu

In vitro antioxidant and antibabesial activities of the extracts of Achillea millefolium

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

yarrow ; plant extracts ; babesiosis ; tick borne diseases

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

369-376

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.07.01

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2019.129230 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2019; vol.22; No 2; 369-376
×