Szczegóły

Tytuł artykułu

Fusarium graminearum sensu stricto associated with head blight on rye (Secale cereale L.) in Argentina

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 59

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

deoxynivalenol ; Fusarium graminearum ; Fusarium head blight ; nivalenol ; rye ; zearalenone

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

287–292

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.06.04

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/jppr.2019.129280 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2019; vol. 59; No 2; 287–292
×