Szczegóły

Tytuł artykułu

Allelopathic efficiency of Eruca sativa in controlling two weeds associated with Pisum sativum plants

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 59

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

allelopathy ; Eruca sativa ; glucosinolates ; phenolic compounds ; Pisum sativum

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

170-176

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.06.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/jppr.2019.129283 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2019; vol. 59; No 2; 170-176
×