Szczegóły

Tytuł artykułu

Effects of inoculation with a commercial microbial inoculant Bacillus subtilis C-3102 mixture on rice and barley growth and its possible mechanism in the plant growth stimulatory effect

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 59

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Bacillus subtilis C-3102 ; indole-3-acetic acid (IAA) ; phosphate solubilization ; plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) ; protease

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

193-205

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.06.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/jppr.2019.129284 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2019; vol. 59; No 2; 193-205
×