Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling temperature-dependent development and demography of Adalia decempunctata L.(Coleoptera: Coccinellidae) reared on Aphis gossypii (Glover) (Homoptera: Aphididae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 59

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Aphis gossypii ; Coccinellidae ; Integrated Pest Management (IPM) ; thermal model

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

229–243

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.07.19

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/jppr.2019.129289 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2019; vol. 59; No 2; 229–243
×