Szczegóły

Tytuł artykułu

Spatio-temporal risk assessment models for Lobesia botrana in uncolonized winegrowing areas

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 59

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

distribution ; invasion risk ; Lobesia ; modeling ; viticulture

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

265–272

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.08.20

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/jppr.2019.129291 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2019; vol. 59; No 2; 265–272
×